Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Paula’s People B.V. We doen ons best om de inhoud van onze website zorgvuldig en correct samen te stellen en te publiceren. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig, correct of vrij van technische of typografische fouten is. De informatie op de website kan periodiek en zonder aankondiging worden gewijzigd. Paula’s People B.V., evenals derden die betrokken zijn bij totstandkoming en onderhoud van de website, aanvaarden geen aansprakelijk voor directe- en indirecte schade die het gevolg is van gebruik van deze website, inclusief hyperlinks, fouten en omissies in de inhoud. Als bezoeker van de website van Paula’s People B.V. bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om u en uw apparatuur te beschermen tegen bijvoorbeeld wormen, virussen, trojan horses of andere indringers. De website met daarop alle inhoud en grafische afbeeldingen zijn beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder vooraf schriftelijke toestemming van Paula’s People B.V. is het niet toegestaan informatie van deze website openbaar te maken, te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins over te nemen. Middels deze disclaimer beroept Paula’s People B.V. zich op het Nederlands Recht. Mocht u vragen hebben over de website, kunt u contact met ons opnemen via info@paulaspeople.nl.

Hallo! Paula hier, kan ik je helpen?